Kreativt skrivande | Skrivuppgifter | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Skrivande
 • C
 • 4
 • 1574
 • PDF

Kreativt skrivande | Skrivuppgifter | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som redogör för en rad skrivuppgifter inom kreativt skrivande, med fokus på gestaltning och versmått. Eleven diskuterar bl.a. hur karaktärerna i Hjalmar Söderbergs Pälsen gestaltats, och skriver två slags dikter som rimmar.

Innehåll

1. Beskriv dig själv med a) fem adjektiv (varav minst tre som rör inre egenskaper) och gör sedan b) en kort-kort karakteristik av dig själv utan att nämna just dessa adjektiv.
2. Gestalta egenskaper! Skriv om följande, berättande meningar på ett gestaltande sätt: a) Kvällen var varm. b) Mannen var lycklig. c) Det hände att biskopen tappade humöret. d) Fritjof var mycket fåfäng av sig.
3. Läs Hjalmar Söderbergs ”Pälsen”. Förstår man som läsare hur de olika personerna mår? Hur har Söderberg gestaltat de olika personligheterna? Ge exempel ur texten!
4. Spegeln eller Fotografiet. Ett ganska vanligt grepp i berättelser är att ställa en person framför en spegel eller en reflekterande fönsterruta eller liknande. Gör så! Låt en person betrakta sig själv i spegeln och fundera kring sig själv samtidigt. Vilken personlighet skymtar fram?
Eller låt en person sitta och titta på ett några år gammalt fotografi av sig själv. Låt personens funderingar fungera så att man kan se om han eller hon är bitter, nöjd, levnadsglad, förbannad, ja vadsomhelst.
5. Skriv minst två dagsverser på något aktuellt tema. Kravet denna gång: De ska rimma, men de båda dikterna får inte ha samma typ av rimmande.
Till båda dikterna måste bilder bifogas. Dessa ska på något sätt passa ihop med dagsverserna. Motivera ditt bildval.

Utdrag

Genom ett tunt lager damm ser hon in i ett par djupt gröna ögon, ögon som med stadig blick borrar sig in i hennes och får tankarna att bli näst intill omöjliga att sortera eller kontrollera. Hennes blick vandrar vidare från dessa ögon, obehaget blev för stort, och blicken stannar ofrivilligt vid flickans näst intill obefintliga haka och kindben. ”Dubbelhaka..”, tänker hon för sig själv, ”..finns det något mer avtändande?”. Hon konstaterar att resten av ansiktet liksom förstörs av denna... Köp tillgång för att läsa mer

Kreativt skrivande | Skrivuppgifter | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-15
  Väldigt bra, gav mig ideer och jag fick enklare en uppfattning om vad läraren samt kursen eftersöker! Toppen!
 • 2016-06-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra inspiration och så