Kredit och lån | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Privatjuridik
  • Inget betyg givet
  • PowerPoint

Kredit och lån | Presentation

En PowerPoint-presentation som redogör för ett flertal olika lagar och begrepp som relaterar till kredit-och låntagande, med utgångspunkt i svensk lagstiftning.

Utdrag

Enkel borgen innebär att borgenären måste krävt gäldenären på pengar först och att gäldenären måste bevisa att han inte kan betala tex genom betalningsföreläggande eller att utmätningsbara tillgångar saknas.

I praktiken använder sig nästan alla bankerna sig av proprieborgen som innebär att borgenären kan kräva förfallen betalning på antingen gäldenär eller borgesman. Formuleringen lyder...

---

Kreditgivaren får kräva förtidsbetalning om det finns sådana villkor i avtalet och:

Kredittagaren har dröjt mer än en månad med att betala en förfallen delbetalning som uppgår till mer än 10 % av kreditfodringen.

Den lämnade säkerhetens avsevärt har försämrats, eller ...

---

Säljaren har rätt till att återta en vara om det finns sådana förbehåll i avtalet och att någon av förutsättningarna för att kräva förtidsbetalning är uppfyllda.

Får endast återta varor som är värdebeständiga (bilar, båtar etc) Säljaren får inte ta varor som är nödvändiga för hemmets skötsel... Köp tillgång för att läsa mer

Kredit och lån | Presentation

[0]
Inga användarrecensioner än.