Kretsloppssamhället och Förnybar energi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Miljö- och energikunskap
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 3408
  • PDF

Fördjupningsarbete: Kretsloppssamhället och Förnybar energi

En uppsats i "Miljö- och energikunskap", där eleven redogör för kretsloppssamhället och förnybar energi. Fokus ligger bland annat på vattenkraft, bioenergi och solenergi, och eleven diskuterar även fördelar och nackdelar med ett "kretsloppssamhälle". Slutligen diskuteras även styrmedel och metoder för att nå ett hållbart samhälle. Notera att källor presenteras som fotnoter i texten.

Innehåll

Kretsloppssamhället
- Den nya ortens energikällor
- Förnybar energi som används i dagens samhälle
-- Vattenkraft
-- Bioenergi
- Förnybar energi som ännu inte är färdigutvecklad/har en oviss framtid
-- Solenergi
- Kretsloppssamhället, rätt väg att gå?
- Styrmedel och metoder för att nå ett hållbart samhälle

Utdrag

"Man kan ju tycka att själva begreppet ”kretsloppsamhälle” är en ganska otydlig formulering fri för tolkning, men om vi utgår från en mer ekologisk tolkning av begreppet kan för- och nackdelarna med ett sådant samhälle bli mer tydligt:

”Kretsloppssamhälle är ett begrepp som innebär att allt eller så mycket som möjligt av det som produceras skall kunna återvinnas och användas igen.” – Ekologiska institutionen vid Lunds Universitet

Alltså vill vi att så mycket som möjligt av det som produceras i samhället ska kunna återvinnas och återanvändas. Problemet blir dock att energiformer så som solenergi och vattenkraft inte är något man kan direkt återvinna, utan det kan mer ses som en ”gratis” gåva från naturen. Å andra sidan är bioenergi ett bra föredöme för hur energi kan återanvändas om och om igen, och fördelarna med ett sådant samhälle är flera. Bland annat handlar det om att man hushåller med en viss mängd resurser, och försöker att inte utvinna någon ny mängd resurs om inte det är absolut nödvändigt. Detta hindrar en överdriven konsumtion av ändliga resurser och fungerar även som en tydlig markering om att jorden inte bara är vår. För i ju med att vi håller oss till en begränsad mängd resurser betyder det att resterande resurser anses vara jordens egna, eller vara till nytta för djur och växter. På så sätt kan naturen hinna återhämta sig och till och med kanske producera större mängder dess råvaror tills nästa gång det blir nödvändigt att utvinna dessa från naturen."... Köp tillgång för att läsa mer

Kretsloppssamhället och Förnybar energi

[0]
Inga användarrecensioner än.