Krig ur olika etiska synvinklar: Pliktetik och konsekvensetik | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • C
  • 2
  • 863
  • PDF

Krig ur olika etiska synvinklar: Pliktetik och konsekvensetik | Jämförelse

En kort och enkel jämförelse som behandlar krig ur olika etiska synvinklar. Här jämförs pliktetiken och konsekvensetiken och hur man kan se på krig utifrån de olika perspektiven.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Konsekvensetikens grundprincip är ”störst möjliga lycka åt största möjliga antal mänskor”. Så den etiska teorin går ut på att man ska utgå ifrån konsekvenserna för att avgöra om en handling är rätt eller fel.

Pliktetikens syn på vad som är rätt och fel, ont och gott, säger att dina handlingar är rätt om de styrs av fastställda regler eller plikter. Att du inte ska äta griskött kan vara en sådan regel. Det spelar ingen roll vad som händer. Du ska alltid hålla dig till denna regel.

Rättfärdiga krig?
Finns det något rättfärdigt (försvarbart/bra) krig? Vad krävs i så fall för att det ska vara rättfärdigt? Ge något exempel. Utgå ifrån pliktetiken och konsekvensetiken.

Pliktetik och konsekvensetik har olika syn på krig. I de flesta fall så går pliktetik emot att döda oskyldiga människor. Enligt de ambrahamitiska religionerna, till exempel, så får man inte döda oskyldiga människor. Under krig förekommer... Köp tillgång för att läsa mer

Krig ur olika etiska synvinklar: Pliktetik och konsekvensetik | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.