Krigen på Balkan | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 4
  • 1749
  • PDF

Krigen på Balkan | Analys

En analys av krigen på Balkan, som berättar om dess orsaker och konsekvenser utifrån en rad perspektiv. Balkans historia sedan andra världskrigets slut redogörs för och eleven diskuterar vad som hade kunnat göras för att förhindra krigen.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Balkan
- Orsaker
- Konsekvenser till krigen
- Åtgärder
- Slutsats

Utdrag

När andra världskriget var över så skapades federationen Jugoslavien. Det fanns många länder som var med i federationen, bland annat Kroatien, Serbien, Makedonien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro. Tidigare så var federationen Jugoslavien, då kallat kungariket Jugoslavien, ledd av Peter II som tvingades fly när världskriget startade. Ledaren som tog över efter att Peter II hade flytt hette Josip Broz Tito. Tito styrde federationen diktatoriskt från 1945 till 1980 då han avled. Efter att Tito dog så hade Jugoslavien en svår period ekonomiskt sett. Arbetslösheten ökade och folket blev allt oroligare och oroligare. Politiken i Jugoslavien hade ändrats så pass mycket att nationalisterna hade börjat komma till makten, även i Serbien och Kroatien. Nationalisterna hade väldigt mycket makt över median och la skulden över den ekonomiska krisen på de andra länderna. Serbien skyllde på Kroatien och Kroatien på Serbien. Detta bidrog på så sätt till att kriget startade. Hela ekonomiska krisen var orsaken till att kriget till slut bröt ut. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jugoslavien)
Det var tre krig som bröt ut mellan år 1991 och 1999. Det första kriget, som var i Slovenien, varade bara i tio dagar, vilket var mycket kortare än vad de andra krigen var. Kriget startades genom att Slovenien själva förklarade sig självständiga. Detta gillade inte Slobodan Milosevic, som var Serbiens president 1989-1997 och Jugoslaviens president 1997-2000, som då förklarade krig. Eftersom att den jugoslaviska armén under denna tidpunkt var mångkulturell så fanns det många slovenska soldater som tvingades strida mot sitt egna land.
Andra kriget höll plats i Kroatien mellan 1991 till 1995. Anledningen till kriget var att Kroatien ville bli oberoende av Jugoslavien och... Köp tillgång för att läsa mer

Krigen på Balkan | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.