Krigens historia och migration | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Historia 2a
 • B
 • 5
 • 1880
 • PDF

Krigens historia och migration | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift med fokus på krig och migration. Eleven redogör för hur krigets historia från stenålder till nutid ser ut, samt vilka typer av migration som finns och hur migrationen i Sverige har utvecklats sedan 1850-talet.

Lärarens kommentar

Du gör en bra genomgång av krigens utveckling – från stenar och klubbor till atombomber.

Elevens kommentar

Fler lärarkommentarer finns i uppsatsen.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Krigets historia
- Vilka olika typer av migration finns det? Använd dig av exempel i ditt svar.
- Redogör för skillnaden mellan den arkadiska natursynen och den imperialistiska. Ge exempel på hur de har påverkat människor och deras förhållande till naturen
- Redogör för hur migrationen i Sverige har förändrats från 1850 fram till idag. Analysera ökningar och minskningar av migrationen. Vad beror förändringarna på? Vilka långsiktiga trender kan du se och hur förklarar du dem? Vilka slutsatser går det att dra om framtida migrationsrörelser utifrån historiska och nutida erfarenheter? Försök använda dig av de tre tidsnivåer som Annales-historikerna arbetar efter i ditt svar.

Utdrag

Mellan år 1500 och år 1700 så effektiviserades krigsföringen ytterligare och krigen blir allt mer omfattande. En viktig del av detta är utvecklingen av skjut- och artillerivapen som blev allt vanligare under denna tid, samt användningen av stående arméer som kunde tränas upp på ett effektivare sätt i och med att soldaterna under fredstid inte behövde sköta... Köp tillgång för att läsa mer

Krigens historia och migration | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ja det var jättebra svar om detta frågora