Kriget i Afghanistan | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 2578
 • PDF

Kriget i Afghanistan | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om kriget i Afghanistan som har pågått sedan 2001. Arbetet beskriver vad som hände i Afghanistan innan konflikten och vad som var bakgrunden till krigets utbrott. Här utgår eleven från frågeställningarna:

- Vad händer i Afghanistan och varför?
- Vad blir konsekvenserna av det och kommer det någonsin att bli fred?

Innehåll

1 Inledning
1:2 inledande text
1:3 syfte
1:4 frågeställning

2 Källor, Källkritik, Metod

3 Teori/Faktadel
3:1 bakgrund
3:2 konsekvenser
3:3 lösningar

4 Avslutning
4:1 sammanfattning
4:2 egna reflektioner

5 Källförteckning

Utdrag

En fredstyrka skickades ut för att skydda regeringen och hålla samhället i bra skick. Och Sve-rige fick en hel del provinser som vi skulle ha ansvar för. Vi gick från att ha 500 soldater år 2009 ute på baserna, till att idag bara behöva ha 270 stycken soldater.
den nya regeringen utsattes för attacker, men även den utländska styrkan och biståndsarbe-tare blev attackerade. Många tyckte att den nya regeringen inte gjorde så mycket fram-gångar utan fler och fler talibaner började komma tillbaka och härjade fritt i landet. Taliba-nerna började med... Köp tillgång för att läsa mer

Kriget i Afghanistan | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  rthwrthkljtrlhkrthjtrklhrt