Israel och Palestina: Konfliktanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • B
  • 25
  • 6536
  • PDF

Rapport: Israel och Palestina: Konfliktanalys

En utförlig rapport som redogör för en konfliktanalys av kriget mellan Israel och Palestina. Eleverna belyser en rad olika historiska händelser och diskuterar konfliktens olika orsaker och konsekvenser, med utgångspunkt i ett flertal politiska, religiösa och sociologiska perspektiv. Även olika tänkbara konfliktlösningsåtgärder lyfts fram och diskuteras.

Lärarens kommentar

Väl skriven och mycket troliga källor.

Innehåll

Kriget mellan israel och palestina: konfliktanalys

1 Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte 3
1.3 Metod 3
1.4 Metodproblem 4
1.5 Material 4
2 Konfliktens förlopp 5
3 Konfliktens aktörer, deras mål och medel 9
3.1 Staten Israel 9
3.2 FN 9
3.3 USA 10
3.4 PLO 10
3.5 Al-Fatah 11
3.6 Hamas 11
4 Orsaker till konflikten 12
4.1 Religiös orsak 12
4.2 Etnisk orsak 12
4.3 Politisk orsak 13
4.4 Socio-Ekonomiska orsaker 13
5 Konsekvenser av konflikten 15
5.1 (Socio-) ekonomiska konsekvenser 15
5.2 Politiska konsekvenser 15
5.3 Etnokulturella konsekvenser 16
6 Vidtagna åtgärder (vad gjordes/har gjorts?) 18
7 Slutsatser 20
8 Källförteckning 22
8.01 Internet källor 22
8.2 Litterära källor 23
8.3 Utländska källor 23

Utdrag

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Under årtusenden har det judiska folket kämpat för att få ett eget land. År 1948 förverkligades drömmen och staten Israel utropades, men dock på Palestinsk mark. Sedan dess har sammandrabbningarna mellan israeler och palestinier varit många, och som det ser ut just nu är man långt ifrån en fredlig lösning på konflikten.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att försöka analysera konflikten mellan Israel och Palestina, samt framtidsvyer för landet Israel och de två folk som samsas om ett landområde. Vi kommer även att beskriva konsekvenser samt diskutera eventuella tänkbara lösningar på konflikten. Vi har följt analysschemat nedan.

1.3 Metod
Metoden som har använts i denna analys är litteraturstudier i främst internetformat, men även bokformat. Vi har arbetat utifrån analysschemat och följt dess... Köp tillgång för att läsa mer

Israel och Palestina: Konfliktanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.