Kriget i Korea | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • C
  • 3
  • 1104
  • PDF

Kriget i Korea | Frågor och svar

Frågor och svar om kriget i Korea på 1900-talet. Frågorna berör kriget ur ett liberalistiskt, ett realistiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv. Även konfliktens konsekvenser och status idag berörs.

Innehåll

Koreakriget

- Vilka är konfliktens huvudaktörer (stater, regioner, folkgrupper, samhällsklasser m.fl.)
- Vad är deras mål och medel?
- Redogör kortfattat för konfliktens bakgrund och förlopp.
- Vilken är konfliktens karaktär idag (fred, bräcklig fred, krig, terrorverksamhet)?
- Liberalism
- Realism
- Konstruktivism

Utdrag

Koreakriget är en konsekvens av det kalla krigets utvidgning på 1940-talet, då konflikten blev världsomspännande och spred sig från Asien till Europa. Under 1949 utropar Mao Zedong vid en ceremoni vid den Himmelska fridens torg, Folkrepubliken Kina. Under andra världskriget var Kina ockuperat av Japan. Utropandet var ett avslut på inbördeskriget som startade efter andra världskriget. Den segrande sidan bestod av Maos kommunister, de hade... Köp tillgång för att läsa mer

Kriget i Korea | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.