Kriget i Somalia | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 9
  • 1686
  • PDF

Kriget i Somalia | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om kriget i Somalia. Här berättas om de långvariga striderna mellan olika klaner i Somalia, orsakerna till konflikterna och vad som skulle kunna vara möjliga lösningar.

Elevens kommentar

Den var svårbedömd då uppgiftens betygskriterier inte passade in på just vårt land. Något slarvigt med källhänvisningar.

Innehåll

Internationella Konflikter

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställning
1.4 Metod och Material
1.5 Källor och källkritik
2 Resultat
2.1 Hur ser Somalias historia ut?
2.2 Vilka åtgärder har gjorts hittills?
2.3 Vad är den egentliga orsaken till kriget i Somalia?
3 Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Bakgrund
Somalia är ett land i kris. Klaner styr och landet saknar en makthavande regering, samt ett fungerande välfärdssystem. Till exempel finns inget rättsväsende eller någon skola.
Somalia har varit i krig ända sedan 1960-talet och enligt FN:s rapport från 2014 är läget i landet värre än på länge. FN har även rapporterat om att ingenting görs kommer landet snart drabbas av allvarlig svält. Samtidigt verkat Somalias stödländer USA, Storbritannien, Frankrike och Turkiet ha tröttnad på den Somaliska regeringens oförmåga att komma överrens och övervinna de militanta klanerna i landet.

Syfte
Mitt syfte med denna rapport är att jag vill ta reda på vad det är som händer och har hänt i landet, och att försöka komma på ett bra förslag på hur denna otroligt långvariga konflikt ska lösas.

Frågeställning
Frågan jag har för att ta reda på mitt problem är ”Hur ser läget i Somalia ut just nu”. För att kunna få
ett svar på min frågeställning har vi delat upp vår fråga i delfrågor. De är:
1. Hur ser Somalias historia ut?
2. Vad är den egentliga orsaken till kriget i Somalia... Köp tillgång för att läsa mer

Kriget i Somalia | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.