Kriget i Syrien | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 7
 • 2963
 • PDF

Kriget i Syrien | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om inbördeskriget i Syrien, som avser att redogöra för vilka faktorer som gav upphov till konflikten, kartlägga krigets konsekvenser, samt beskriva de åtgärder som vidtagits för att stoppa konflikten. I rapporten jämförs även olika mediers rapportering från kriget. Eleven utgår från följande frågeställningar:

- Vilka är orsakerna till Syrienkriget?
- Vilka konsekvenser har konflikten för olika aktörer?
- Vilka åtgärder har vidtagits för att stoppa konflikten?
- Hur ser medias rapporteringen från konflikten ut?

Innehåll

Nyhetsanalys : Kriget i Syrien

- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar

- Avhandling
-- Vilka är orsakerna till Syrienkriget?
-- Vilka konsekvenser har konflikten för övriga aktörer?
-- Vilka åtgärder har vidtagits för att stoppa konflikten?
-- Hur ser medias rapportering från konflikten ut?
- Avslutande diskussion

- Metod & Källdiskussion
- Källor

Utdrag

Relationen mellan Syrien och Israel har varit väldigt dålig under en längre tid. De försämras ännu mera efter att israelisk militär öppnade eld mot syriska soldater, efter att dessa under flera månaders tid hade skjutit vilt på andra sidan Golanhöjderna.

Den syriska oppositionens viktigaste uppdrag är att framstå som tillräckligt starka och hållbara för att kunna fungera som en valmöjlighet till Assad-regimen. Landets många religiösa och etniska minoriteter har haft det väldigt bra under Assads ledning och vill inte att... Köp tillgång för att läsa mer

Kriget i Syrien | Fördjupningsuppgift

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra! Grundläggande fakta som hjälpte mig lite grann!
 • 2015-02-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väl fördjupat! Tydligt! Rekommenderar verkligen!
 • 2017-01-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tydligt och strukturerat! Hjälpte mig med mitt arbete
 • 2016-10-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Grymt bra uppgift, !