Krigets lagar: Humanitär rätt | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • G
  • 2
  • 537
  • PDF

Krigets lagar: Humanitär rätt | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om krigets lagar, och har fokus på humanitär rätt. Här förklaras vad krigets lagar är och hur de uppkom, samt vad humanitär rätt innebär och hur den tillämpas.

Innehåll

- Den Humanitära rätten
- Källor

Utdrag

Den internationella humanitära rätten är en del av folkrätten. Den humanitära rätten även kallad krigets lagar är de regler som tillämpas i syfte till att skydda och begränsa mänskligt lidande för människor och stridande under en väpnad konflikt och det inkluderar även regleringar för vapenanvändning då man vill att krigsföringen ska vara så human som möjligt. Olika delar av den humanitära rätten gäller beroende på om konflikten råder mellan två stater, inom staten eller internationellt. Den humanitära rätten gäller oavsett hur konflikten uppstod.
Krigets lagar är de konventioner som omfattar reglerna för olika delar av en väpnad konflikt varav en av dem är de fyra Genévekonventionerna som utgår från människovärdet. Konventionerna skrevs 1949 men sedan dess har det tillkommit tillägg... Köp tillgång för att läsa mer

Krigets lagar: Humanitär rätt | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.