Kriminalitet | Kausalitetsanalys | Samhällskunskap 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 8
  • 3207
  • PDF

Kriminalitet | Kausalitetsanalys | Samhällskunskap 1b

Kausalitetsanalys i Samhällskunskap 1b av kriminalitet. En uppdelande analys av begreppet kriminalitet som beskriver orsak och verkan (kausalitet) när ett brott begås. Massa olika parameterar kan spela in såsom politiska,sociala,ekonomiska och psykologiska tillstånd för att ett brott sker.

Innehåll

Inledning
Resultat
Beskrivning
Sociala orsaker
Orsak (Psykologisk och Biologisk)
Orsak
Orsak (Biologisk)
Ekonomiska orsaker
Orsak
Orsak
Konsekvenser
Ekonomisk (konsekvens)
Politisk (konsekvens)
Social (konsekvens)
Psykologisk (konsekvens)
Diskussion och slutsatser
Källförteckning och källkritik

Utdrag

Inledning
Det finns tusentals olika handlingar som man kan straffas för i Sverige. Den konkreta orsaken till att man begår sådana handlingar skiftar från tillfälle till tillfälle, från brott till brott, mellan personer och mellan situationer. Vissa gärningar sker spontant för tillfället, andra sker efter mycket planering och omtanke. Men finns det något sätt att förutspå något gemensamt mellan alla olagliga handlingar? Vilka faktorer är det som påverkar risken för kriminalitet och brottslighet? Vilka argument finns det till att vissa individer har högre risk för att begå ett brott?

Resultat

Beskrivning

Att stjäla innebär att man vill ha det och man tar det på ett olagligt sätt, man gör det för att man tänker sälja den eller behålla den själv eller bara för att man får en kick av det. Man börjar slåss för att man är arg eller för att man känner sig hotad. Man missbrukar narkotika för att man vill lura kroppen till ett rus, det kan också vara för att man tycker det spännande på något vis eller bara för att kunna säga till samhället att man prövat. Man bryter sig in i en bondgård för att man inte tycker att djurens hem, inte ska var en bondgård. Här kan man se att listan på brottsliga gärningar och många olika motiv kan bli lång.

Att begå ett brott är något som påverkar samhället på ett negativt sätt. Det hjälper inte att bygga upp ett samhälle det enda det gör är att bryta ner det och gör människor i samhället otrygga och i ett samhälle ska det inte finnas ett samhälle där människor känner sig otrygga. Men såklart det finns människor känner sig otrygga i ett samhälle det kan bero på brottsligheten och andra faktorer, men oftast så är det att brottsligheten är stor... Köp tillgång för att läsa mer

Kriminalitet | Kausalitetsanalys | Samhällskunskap 1b

[0]
Inga användarrecensioner än.