Vad är kriminalitet? | Kriminologi | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Sociologi
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 755
 • PDF

Vad är kriminalitet? | Kriminologi | Diskuterande text

En diskuterande text inom kriminologi, som utreder vad kriminalitet är utifrån ett sociologiskt perspektiv. Bland annat sociologerna Durkheims och Mertons teorier på området lyfts dram, och eleven diskuterar konsekvenserna av att begå ett brott.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Andra menar på att integration är den största faktorn till kriminalitet. Är man inte integrerad känner man sig utanför samhället. Att känna sig utanför samhället kan ge upphov till känslor av både maktlöshet och ensamhet. Många kriminella har redan sedan tidig ålder känt sig ”icke integrerade”, vilket kan vara en konsekvens av dåliga relationer i familjen osv.
Durkheim var den teoretiker som gjorde undersökningar om detta i sina självmordsstudier. Durkheim kopplade alltså... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är kriminalitet? | Kriminologi | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra och utvecklad uppsats
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den är bra !!!!!1dfdfd