Kriminologi: Varför är det flest män som begår brott? | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Sociologi
  • C
  • 6
  • 2565
  • PDF

Kriminologi: Varför är det flest män som begår brott? | Rapport

En rapport om kriminologi som handlar om och syftar till att undersöka varför det är flest män som begår brott, alltså varför gruppen män är överrepresenterad i brottsstatistiken. För att undersöka detta har eleverna gjort en enkätundersökning. Resultaten diskuteras utifrån relevanta teorier. Undersökningens validet och reliabilitet diskuteras kort i metodavsnittet. Den här rapporten följer till stor del hur en rapport på universitetsnivå är uppbyggd.

Elevens kommentar

Var mer djupgående.

Innehåll

Varför är det flest män som begår brott?

- Problemformulering
- Metod
- Teoriavsnitt
- Resultatdel
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Problemformulering:
Enligt statistiker från Brå och Kriminalvårdens hemsida är det flest män som begår brott. Cirka 80% av alla brott i Sverige begås utav män. Jag har då med hjälp av enkäter och 3 teorier kommit fram till varför det ser ut som det gör. På grund utav att enkäterna svarades av vanliga människor så påverkas undersökningen mycket om människans syn på brottsligheten. Därför förklaras orsakerna på brottsligheten, hos män, av bara vanliga människor och teorierna.

Metod:
Den metod som jag valde var en kvantitativa metod som, till att kunna undersöka varför det kommer sig att det är flest män som begår brott, var en enkät. Jag valde att göra enkäter för att det visar hur vanliga människor tänker angående vissa saker.
Enkäten gick ut på att frågorna som ställdes skulle ge en förklaring, utifrån vanliga människors syn på det hela, till varför män begår mest brott. Frågorna var lite olika men handlade om samma saker. Det handlade om varför man tror att människor hamnar i det kriminella livet och... Köp tillgång för att läsa mer

Kriminologi: Varför är det flest män som begår brott? | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.