Kriminologi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 450
  • PDF

Kriminologi | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om det område inom sociologin som sysslar med varför människor begår brott och hur de gör det, kriminologin. Här berättas kort om olika begrepp inom kriminologin (se innehåll).

Observera att källor saknas.

Innehåll

KRIMINOLOGI

- Kriminologi
- Vad är ett brott?
- Varför blir man kriminell?
- Brott och straff
- Reparativ rättsskipning
- Marginalisering
- Diskriminering och likabehandling
- Kategorisering

Utdrag

Kriminologi
Kriminologi intresserar är ett område inom sociologin som intresserar sig för brott, och varför folk begår brott. Social kontroll, men andra ord integration, och kriminologi går hand i hand. I ett samhälle med lite integration är brottsligheten större medans ett samhälle med mycket social kontroll, dvs hög integration har lägre brottslighet. Skillnaden på social kontroll och kriminologi är att social kontroll fokuserar på sammanhållningen i samhället medans kriminologi intresserar sig för avvikande beteenden.

Vad är ett brott?
Ett brott är när man bryter mot de formella normer som staten satt upp, dvs våra lagar. Det är alltså inte ett brott att inte hälsa, rapa efter maten eller svära i kyrkan då detta bara är saker man undviker p.g.a våra informella normer. Att stjäla eller mörda är däremot sånt som går emot våra formella normer och är därför brott... Köp tillgång för att läsa mer

Kriminologi | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.