Kriminologins grunder | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Rätten och samhället
  • E
  • 11
  • 1753
  • PDF

Kriminologins grunder | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med svar kring kriminologins grunder, där fokus ligger på olika begrepp och teorier.

Notera att källor saknas.

Innehåll

KRIMINOLOGINS GRUNDER: BEGREPP OCH TEORIER

- 1. Hur skulle du förklara vad som menas med kriminologi?
- 2. På vilket sätt är Beccaria och Bentham centrala i kriminologins historia och framväxt?
- 3. Vad är ett brott?
- 4. Synen på brott har förändrats i både tid och rum – utred detta påstående!
- 5. Är brottslighet en social konstruktion? Motivera ditt svar!
- 6a. Förklara begreppet ”avvikande beteende”
- 6b. Diskutera; vem avgör vad som är ett avvikande beteende och vad som är normalt? Problematisera detta!

När en kriminolog ska förklara orsaker till brott brukar hen ta hjälp av olika teorier, redogör för innebörden i följande teorier:
- 7a. Biologiska och psykologiska orsaker
- 7b. Chicagoskolan
- 7c. Inlärningsteorier
- 7d. Teorier om strain, subkulturer och gäng
- 7e. Interaktionism
- 7f. Stämplingsteori
- 7g. Konfliktteorier
- 7h. Kontrollteorier

- 8. Ett mål för den s.k. kriminalpolitiken är så klart att förhindra brott. Redogör först för huvudtankarna i svensk kriminalpolitik. Tag därefter ställning till hur man enligt din uppfattning bäst förhindrar brott? Vård? Fängelse? Dödsstraff? Böter? Annat? Motivera ditt svar!

Utdrag

Kriminologi står för läran om brott och brottslighet. I Sverige definieras brott i brottsbalken och om det inte står att någonting är ett brott där så är det inte det heller. Finns det alltså ingen lag som säger att en viss handling är ett brott, så är det inte det heller. Vad som är ett brott varierar över tid. Vissa brott kan med tiden bli straffria, det vill säga lagliga, medan andra... Köp tillgång för att läsa mer

Kriminologins grunder | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.