Krimkrisen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • B
 • 5
 • 2840
 • PDF

Krimkrisen | Utredande text

En längre utredande text i Historia A, där eleven redogör för Krimkrisen (Krimkonflikten) mellan Ryssland och Ukraina. Fokus ligger bland annat på konfliktens historiska och geografiska bakgrund, orsaker, förutsättningar och politiska förankring. Vidare så beskrivs relationen mellan Ryssland och Ukraina, och eleven reflekterar även kring framtida lösningar på konflikten.

Innehåll

- Krimkrisen
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

"Konflikten mellan Ryssland och Ukraina är inte något som har hänt över en natt. Utan denna konflikt har lagrats länge tills den nu har bryts ut. Ända sedan Sovjetunionens fall som skedde år 1991 har det rått politiskt instabilitet i Krim halvön. För att förklara hur dessa orsaker har uppstått måste jag gå tillbacks så långt som 1200 – talet. I denna ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Krimkrisen | Utredande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra uppsats, mycket bra information om krim, fortsätt så
 • 2015-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra uppsats! Hjälpte mig väldig mycket
 • 2016-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Är previs som rubriken säger det är
 • 2015-10-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  fftvvcfc xdcc fc cdxfcxddxxd