Kriser | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • A
 • 3
 • 1097
 • PDF

Kriser | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som kort redogör för kriser som begrepp. Fokus ligger på psykologiska teorier som förklarar krisreaktioner och deras förlopp, samt hur olika kriser ser ut och yttrar sig.

Utdrag

Ordet kris betyder avgörande vändning, plötslig förändring, psykiska kriser syftar till speciellt påfrestande situationer eller perioder i livet. Att genomgå en kris innebär oftast att livet förändras, men det kan också vara en del till mognad och ökad självkännedom.
Det finns olika typer av kriser och de inträffar i olika skeden i livet och påvekars oss också på olika sätt. Inom psykologin gör man skillnad på utvecklingskriser och traumatiska kriser. Den förstnämnda, utvecklingskriser, kan man dela upp i sju olika faser i livet. Dessa faser kommer vi möta i livet då vi åldras och stöter på nya problem. Dessa sju faser är Trotsåldern, Skolstarten, Tonåren, Föräldraskap, 40-års kris, 50-års kris och pensioneringen. Dessa faser är såklart individuella och det innebär att alla inte genomgår dessa faser och alla reagerar annorlunda i varje fas. Traumatiska kriser orsakas av en plötslig yttre allvarlig händelse, du hamnar i ett psykiskt tillstånd. När en traumatisk kris drabbar oss innebär det en stor förändlig i vårt liv, vi tappar den psykiska balansen och hela våt tillvara vänds upp och ner. Inom traumatiska kriser finns det utlösande faktorer, några av dessa är: Förlust av någon/något, Relationsproblem, Problem... Köp tillgång för att läsa mer

Kriser | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-14
  Väldigt bra skrivet.
 • 2015-11-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra uppsats!