Krishantering och stress | Psykologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Psykologi A
 • C
 • 10
 • 4719
 • PDF

Fördjupningsarbete: Krishantering och stress | Psykologi

Ett längre fördjupningsarbete kring krishantering och stress, som utgår från och svarar på givna frågor. Fokus ligger på olika typer av kris, krisernas olika faser, kristerapi, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), stress, stresshantering och skadlig stress.

Innehåll

1. Begreppet kris: Vad innebär kris inom psykologin?

2. Olika typer av kris
- Traumatiska kriser
- Utvecklingskriser

3. Krisernas olika faser
- Chockfasen
- Reaktionsfasen
- Nyorienteringsfasen

4. Kristerapi
- Överdeterminerande kriser

5. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
- Symptom
- Behandling
- Ögonrörelseterapi (EMDR)
- Avlastande samtal
- Psykofarmaka

6. Stress
- Riskfaktorer
- Kvinnor och män inom stress

7. Stresshantering
- Problemfokuserad strategi
- Exempel
- Känslofokuserad strategi

8. Utbrändhet och skadligstress
- Riskfaktorer

9. Källor och Källkritik

Utdrag

"Fråga 2 – Olika typer av kris
Svar: Men man delar också in kriser i två olika fack, eftersom man kan få olika sorters kriser, beroende på händelse eller situation man hamnar i. Då talar man ofta om traumatiska kriser och utvecklingskriser.

Traumatiska kriser kan då vara, när någon närstående dör, som en god vän eller en familjemedlem eller att man går igenom en skiljsmässa, där man inte vill förlora sin fru eller man, och barnen kanske väljer att bo hos den man skiljt sig med. Man har mindre tid med barnen eller liknande, som skapar en stor påfrestning på vem man egentligen är, och vart man har sin familj. Men det kan också vara andra händelser som att karriären står stilla, t.ex. man kommer ingenstans inom jobbet, det är helt värdelöst och man känner sig stressad och pressad av situationen som sedan också kan leda till en avskedning, och man tappar då en del av livet kan man säga."... Köp tillgång för att läsa mer

Krishantering och stress | Psykologi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Spännande och inspirerande text!