Kristen etik | Plikt-, konsekvens- och sinnelagsetik | Två etiska frågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 6
  • 269
  • PDF

Diskuterande Text, Frågor och svar: Kristen etik | Plikt-, konsekvens- och sinnelagsetik | Två etiska frågor

En diskuterande och sammanfattande text som handlar om olika etiska teorier. Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förklaras. Dessutom utreds två etiska frågor utifrån dessa etiska perspektiv. Dessa frågor handlar om principen att döda en för att rädda flera samt om abort.

Lärarens kommentar

Utförligt och nyanserat.

Innehåll

Examinationsuppgift‐ Etik och Moral

- Kristendomsetik
- Pliktetik
- Konsekvensetik
- Sinnelagsetik

- Ta ställning till följande påstående: "Om du fick chansen, skulle det vara rätt att döda en diktator för att skona oskyldiga människors liv?"
- Resonera utifrån konsekvens­, plikt­ och sinelagsetik för vad som talar för och emot modellerna och hur/när man sk anpassa modellerna till abort.

Utdrag

Kristendomsetiken varierar mycket beroende på vilken inriktning man tillhör (katolska/ ortodoxa eller portistanta kyrkan). Inom den protestaniska kyrkan finns det ingen gemensam etik som alla är tro fasta till. Vissa riktlinjer delar kristna och alla förhåller sig ganska bra till vad bibeln säger, men varje kristen individ formar sin egen etik mer eller mindre ohindrat från bestämda regler ino dess kyrka.
Ortodoxa kyrkans​etik skiljer sig inte särskilt mycket från den protestantiska. Fokusen ligger på den kristna kärleken...

Alla människor är lika värda, oavsett samhällsklass, handlingar eller åsikter och det skulle därmed vara orätt att döda diktatorn bara för att personen just är en diktator, som fokusen ligger på i detta fall. Vi har även stiftade lagar som säger att vi inte får döda människor, men gör syftet handlingen rätt? Diktatorn som kanske inte ses som en bra person utifrån den makt som han råder öve och eventuellt hur han använder den makt som är given, får individen...

I​nom konsevensetiken stå kvinnan inför två val som hon kan göra, båda valen är fysiskt och psykiskt påfrestande för henne och det nu för henne att försöka göra ett val som ger henne de bästa konsekvenserna som hon kan få. Me om kvinnan blir gravid till en våldtäksman och väljer att behålla barnet så kommer hon alltid bli påmind om den fruktansvärda händelsen genom att se på oskyldiga barnets ögon. Och om barnet på något sätt får reda på att hens far våldtog hens mamma så skulle barnet troligtvis inte komma över trauman som skulle orsakas av den skocken. Dessutom kanske kvinnan inte känner sig... Köp tillgång för att läsa mer

Kristen etik | Plikt-, konsekvens- och sinnelagsetik | Två etiska frågor

[0]
Inga användarrecensioner än.