Kan en kristen och en muslim leva ihop? | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 4
  • 1986
  • PDF

Jämförelse: Kan en kristen och en muslim leva ihop? | Utredande text

Det här är en utredande text som handlar om frågan om en kristen och en muslim kan leva ihop, och därför jämför de två religionerna på ett antal punkter. Här tas bland annat sådant som genus, synen på gud, synen på människan samt seder och riter upp.

Uppgiften var:

En muslim blir förälskad i en kristen (och vice versa). De bestämmer sig för att flytta ihop och att leva sina liv tillsammans. Hur ska de lösa den här situationen eftersom båda är starkt troende och inte vill ge upp sin tro? Vad kommer fungera bra och vad kommer de få jobba med?

Lärarens kommentar

Du redogör för djupa och komplexa begrepp såsom transcendens och personbegreppet - intressant. Det finns en hel del detaljer i din text och du visar på samband som rör t.ex. personlighet/identitet och att det är minst lika viktigt som tron. Det är bra att vrida och vända på saker,vara kritisk. Bra jobbat! Och jag förstår om du ville skriva mer, men någonstans måste det ju finnas ett stopp :-)

Innehåll

- Synen på Gud, Ortodoxi
- Synen på Gud, islam
- Synen på människan, Ortodoxi
- Synen på människan, Islam
- Likheter och skillnader inom religionerna
- Genusperspektivet, Ortodox
- Genusperspektiv, Islam
- Hur religionerna formar en människa
- Vilka problem kommer att uppstå i förhållandet?
- Källor

Utdrag

Jag väljer att skriva denna uppgift utifrån en kristen syrisk-ortodox man och en kvinnlig shiamuslim. För att få en klarare bild kommer jag börja beskriva dessa två olika religiösa inriktningar.

Synen på Gud, Ortodoxi
I bibeln kommer man i kontakt med flera namn som påstås symbolisera Gud. Dionysius Areopagita berättar i Ecclesiastical hierarchies( år 500) att man inte kan förstå gud, eftersom gud är transcendent, vilket innebär att Gud är bortom all mänskligt förstånd, han hävdar att det inte går att greppa Gud. Med andra ord är Gud den vi egentligen inte kan ha en bild av. Målet med det kristna livet är att sätta hål på alla mentala bilder som vi skapar av Gud, eftersom de mentala bilderna är begränsade. Vi har begränsad kunskap om Gud tack vare uppenbarelsen, framförallt genom inkarnationen.

Det finns även en västerländsk (Katolska & protestantiska kyrkorna) syn på Gud som utvecklas av Tomas av Aquino som menar att det går att säga positiva saker om Gud, nämligen vad Gud är, han påstår att... Köp tillgång för att läsa mer

Kan en kristen och en muslim leva ihop? | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.