Kristendom och Islam: Likheter och skillnader | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1593
 • PDF

Kristendom och Islam: Likheter och skillnader | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i form av en jämförelse mellan kristendomen och islam. Både likheter och skillnader mellan de två religionerna identifieras och analyseras. Religionernas uppkomst och historik förklaras också i uppgiften.

Utdrag

Kristendomen är världens största religion som omfattar hela 2,4 miljarder människor. I början av första århundradet uppstod religionen i Romarriket, det vill säga i judisk miljö. Kristendom utgår i regel från Jesus och hans undervisningar i frälsningslära, men också från hans lärjungar som betraktade honom som Messias, Herren eller Guds son. Religionen har sitt ursprung både grekiskt och judiskt, vilket beror på att läran skrevs ned på grekiska. Kristendom finns utspritt över nästan alla kontinenter, men håller tätast till i västvärlden. Det finns massvis med olika former på tron, men alla av dem kretsar förstås runt Jesus Kristus och hur mänskligheten kopplas till Gud genom honom .
Många kristna människor hävdar att deras religion fungerar bra parallellt med dagens vetenskap. Det handlar främst om folk som yttrar sig på dagens sociala medier och bloggar. Det kan vara allt från kreationister som egentligen inte alls förstår sig på vetenskap, till lite mer klokare tankar och funderingar från gruppen som tänkt steget längre. Frågan är om det egentligen är möjligt att vara för vetenskap om man är starkt troende. Självklart är det fullt förståeligt att även religiösa människor vill ägna sig åt det vetenskapliga, med tanke på att det är en funktion som vi alla människor har naturligt. Vi är på sätt och vis beroende av att bekräfta vår omgivning och vad vi ser samt tänker. En normalsmart människa vill utan tvekan att ens tankar, idéer och känslor ska stämma överens med det som fysiskt och teoretiskt sker. Problemet är att naturvetenskapen handlar om att se, notera och genomföra analyser på ett så korrekt sätt som möjligt. Hävdar man någonting som inte stämmer överens med definitioner som redan finns, så måste man kunna redovisa ett eller helst flera bevis för sitt påstående. Dessutom måste... Köp tillgång för att läsa mer

Kristendom och Islam: Likheter och skillnader | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra bra bra texterna
 • 2015-05-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra bra bra uppsats