Kristendom | Treenighetsläran | Etik | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 3
  • 1580
  • PDF

Kristendom | Treenighetsläran | Etik | Frågor och svar

Det här är frågor och utförliga svar om kristendomen, med fokus på gudssyn, treenighetsläran samt kristen etik. Här görs också en kort jämförelse mellan kristen etik och etik inom judendomen.

Innehåll

1. Den kristna treenighetsläran kan sägas representera kristendomens syn på Gud. Förklara kortfattat treenighetsläran.
2. Vilka tre händelser/perioder i den kristna historien anser du vara mest betydelsefulla för att förstå hur kristendomen ser ut idag? Motivera ditt svar.
3. Kristen människosyn hänger ihop med kristen etik. Vad är viktigt enligt den kristna etiken? Hur ska man vara som människa? Förklara genom att använda följande begrepp: det dubbla kärleksbudskapet, Jesu exempel, Tro, hopp, kärlek, dygder/avsikt.

Utdrag

Treenighetsläran är en enhet som består av en trefald. Genom det, Treenighetsläran, man kan förstå och närmar sig gud på tre olika sätt. Det är ett väsende/substans, alltså en existerande sammanhängande väsen men som visar sig på tre olika sätt. Om man tänker sig en triangel, finns Gud Fadern högst och så Jesus, son av Fadern Gud, och Den Heliga Ande på den likbenta delen av triangeln. Annars själva ordet Treenighet, är inte ett bibliskt begrepp utan resultatet av den filosofiska strävan efter att kunna förstå/förklara den trefalden. Talesman för denna teori påstår att existensen av de treenighetslärorna möjliggör föreställningen att Jesus kommer ner till jorden som människa. Gud Fadern finns då kvar i himlen samtidigt som den monoteistiska tron på den enda Guden, i första bud av de tio, inte förnekas... Köp tillgång för att läsa mer

Kristendom | Treenighetsläran | Etik | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.