Kristendomen och bibelsyn | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 4
  • 1940
  • PDF

Kristendomen och bibelsyn | Analys

En analys av kristendomen som bland annat utreder olika bibelsyn, budskapet i Jesu bergspredikan, samt vad den apostoliska trosbekännelsen är och innebär samt hur den kan tolkas.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Det finns flera olika bibelsyner och de flesta människor använder flera utav dem. Det finns ingen människa som läser bibeln utan att tolka den eftersom att vi människor uppfattar saker på olika sätt och tolkar därför automatiskt även om det är undermedvetet.
Fundamentalistisk bibelsyn: Fundamentalister anser att bibeln är skriven bokstavligt från Gud. Allt som Gud säger i bibeln har Gud sagt och allt som händer i bibeln har hänt.
"Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. 22Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen."
Utifrån detta citat skulle en fundamentalist tolka det som att Eva, den första kvinnan, är skapad utifrån ett revben från Adam. Alltså precis som det står i citatet. Gud skapade Adam och sedan skapade han Eva med hjälp utav ett revben från Adam.
Existentiell bibelsyn: En som följer denna bibelsyn tolkar texten och menar att det centrala är att det just är Gud som har skapat värden inte hur Gud har gjort det. Ur ett existentiellt perspektiv skulle man kunna säga att symboliken är en viktig faktor när boken tolkas.
Ur föregående citat (1 Mos 2: 21- 22) skulle man ur detta perspektiv kunna se revbenet som skapar Eva som en metafor för att människor skapas utifrån andra människor. Självklart då detta är en bibelsyn öppen för tolkningar finns det lika många tolkningar som människor och detta är bara en utav dem.
Historisk bibelsyn: Denna syn utgår ifrån att bibeln är som en vanlig historiebok. Detta är ett verk skapat för många år sedan som är till för att få förståelse för historien. De berättelser om finns i bibeln kan ge kunskap om hur människorna levde på den tiden, hur de kände eller liknande. Citatet ovan, enligt denna bibelsyn berättar mer om hur kvinnosynen såg ut under den tiden när det skrevs, snarare än vad som... Köp tillgång för att läsa mer

Kristendomen och bibelsyn | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.