Kristendomen & Judendomen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 4
 • 1993
 • PDF

Kristendomen & Judendomen | Jämförelse

En utförlig jämförelse av kristendomen och judendomen. Eleven redogör inledningsvis för kristendomens utveckling och historiska framgång, och jämför sedan kristendomen och judendomen utifrån en rad olika perspektiv.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Att Jesus lyckades övertyga sina lärjungar att han verkligen var Messias beror delvis på att han kom i rätt tid, en tid då judarna var i behov av en frälsare. Cirka 900 år tidigare under kung Davids tid så var judarnas rike som störst. Men efter kung Davids son Salomons död så delades judarnas rike upp i flera små riken och flera olika folk kom att härska över det judiska folket. Det var en hård tid för judarna och fler och fler judiska profeter hävdade att en ättling till kung David skulle komma och återerövra Israels forna gränser och ge tillbaka judarna deras självständighet. Runt det som senare kom att räknas som år 0 härskade romarna över Israel som nu var en provins i det stora romerska riket. Romarna hade en polyteistisk religion och såg därför på judarna som besvärliga undersåtar som vägrade tro på flera gudar och som ville ha egna tempel för sin enda gud. Judarna saknade sin forna glans och väntade på en frälsare.

Jesus och hans lärjungar såg sig själva som troende inom judendomen. Det som gjorde att de stack ut var att de hävdade att den Messias som profeterats hade ankommit och att det var Jesus. När Jesus predikade talade försvarade han ofta dem svaga så som prostituerade, sjuka och utstötta. Dessutom sade Jesus att det gamla förbundet mellan judarna och Gud fullbordats och han kom då med ett nytt budskap. Budskapet menade att alla som trodde på honom, skulle få komma till himmelriket, inte bara judar. Han beskrev således Gud som mycket öppen och förlåtande. Denna öppenhet var en bidragande faktor till att folk anslöt sig till Jesus.

Dessutom spelade missionsbefallningen, dvs. då Jesus lämnade sina lärjungar och uppmanade dem att sprida Jesu budskap, en stor roll för kristendomens spridning. Därmed reste Jesu lärjungar till grannländerna och vidare och skapade kristna församlingar. De kristna förföljdes dock till en början, men runt år 324 när Konstantin fick makten i romerska riket så tilläts kristendomen och fick status som statsreligion. Detta... Köp tillgång för att läsa mer

Kristendomen & Judendomen | Jämförelse

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  .............................................................
 • 2015-10-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra hjälp, braaaaaaa