Kristendomen och mormonismen : Jämförande analys | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • Inget betyg givet
  • 18
  • 5757
  • PDF

Kristendomen och mormonismen : Jämförande analys | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som redogör för en jämförande analys mellan religionerna kristendomen och mormonismen. Arbetets huvudsyfte är att genom en vetenskaplig undersökning komma fram till vad likheterna och skillnaderna mellan kristendomen och mormonismen. Eleven diskuterar bl.a. respektive religion utifrån perspektiv som dess världsuppfattning, människosyn, livssituation och uppfattning av normer.

Lärarens kommentar

Kristendomen och mormonismen : Jämförande analys

Del. 1 Inledning
– Syfte och frågeställningar
– Material och metod
– Bakgrund

Del 2. Ämnesbehandling
Kristendomen
- Vad har de för uppfattning om världen och historien?
– Vad har de för människosyn
– Hur ser de på människans livssituation
– Vilket är det viktigaste livsmålet och hur ska människan leva för att nå sitt mål
– Skillnaden på mannen och kvinnan
– Sexualitet
– Etnicitet

Mormonism
– Vad har de för människosyn?
– Hur ser de på människans livssituation?
– Vilket är det viktigaste livsmålet och hur ska människan leva för att nå sitt mål?
– Skillnaden på mannen och kvinnan s
– Sexualitet
– Etnicitet

• Del 3. Sammanfattande diskussion
- Kristendom och Mormonism – Vart finns den gemensamma nämnaren?

• Källförteckning

Utdrag

År 1823 sägs Joseph Smith, ha fått sig en andra uppenbarelse av ängeln Mironi, som berättade om en gömd bok, skriven på plåtar av guld. Boken handlade om den Amerikanska kontinentens forna invånare och dess ursprung och livsmål och profeten fick själv i uppdrag att översätta guldplåtarna från sitt fornspråk till engelska. För att kunna... Köp tillgång för att läsa mer

Kristendomen och mormonismen : Jämförande analys | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.