Kristendomen: Olika inriktningar | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Religionskunskap 2
  • MVG
  • 13
  • 307
  • PowerPoint

Kristendomen: Olika inriktningar | Presentation

En PowerPoint presentation i punktform, som visar de olika kyrkliga inriktningarna inom kristendomen. Eleven redogör inledningsvis för den ortodoxa och katolska kyrkan, och berättar sedan om de olika kristna kyrkorna i Sverige. Även dopet och nattvardens symbolik diskuteras.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Olika kyrkor

- Ortodoxa kyrkan
- Katolska kyrkan
- Protestantiska kyrkan
- Svenska lutherska kyrkan
- Reformerta kyrkor
- Frikyrkor
- Nattvarden
- Nattvarden tolkning 1
- Nattvarden tolkning 2
- Nattvarden tolkning 3
- Dopet tolkning 1
- Dopet tolkning 2

Utdrag

Reformerta kyrkor

- Det som inte direkt bekräftas av bibeln - bort
- Inga präster – församlingarna leds av lärare, äldre kloka män (presbyter)
- Liturgin ganska oviktig
- Predikan grunden i gudstjänsten
- Personliga gudstron viktig

---

3.3. ”Frikyrkor”

Baptister, Frälsningsarmén, Missionskyrkan, Pingströrelsen, Trosrörelsen (Livets Ord)
Bibeln är central
Möten, sammankomster
Lovsång
Tungomålstal... Köp tillgång för att läsa mer

Kristendomen: Olika inriktningar | Presentation

[0]
Inga användarrecensioner än.