Kristendomens inriktningar | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 4
  • 1731
  • PDF

Kristendomens inriktningar | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om kristendom, som redogör för och jämför de olika riktningarna inom religionen. Eleven berättar om den ortodoxa och romersk-katolska kyrkans kännetecken, samt vad reformationen innebar och hur den lutheranska kyrkan utvecklades. Även pingskyrkans centrala trossatser lyfts fram.

Lärarens kommentar

Bra, utredande och nyanserande

Innehåll

- Analyserande text om kristendom
- Källor

Utdrag

Det var först under reformationen som folk kunde förstå mässorna, för de hölls då på svenska. Häribland blev även predikan de viktigaste inslaget i gudstjänsterna, vilket gjorde att folk nu skulle veta och förstå bibeln och den kristna tron. Munkar och nunnor var gott som försvunna från kyrkorna. Man tog bort att fira nattvard varje söndag, det förekom till och med att det hände väldigt sällan på vissa håll, bibeltexter och... Köp tillgång för att läsa mer

Kristendomens inriktningar | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.