Krokodilens evolution | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • B
 • 8
 • 2307
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Krokodilens evolution | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om krokodilen, som undersöker olika teorier kring krokodilens överlevnadsteknik i förhållande till evolution. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Varför överlevde krokodilerna överhuvudtaget?
- Har krokodilen varit perfekt anpassad evolutionsmässigt till sina byten och konkurrenter?
- Är krokodilen den enda reptil som överlevt både dinosaurieutdöendet för 65 miljoner och perm-trias-utdöendet?

Lärarens kommentar

Fyllig och intressant fakta
Korrekta facktermer/begrepp
En allmänt bra meningsbyggnad

Elevens kommentar

Texten kräver goda förkunskaper. Diskussionen är inte mycket till en diskussion utan liknar mer en sammanfattning.

Innehåll

Krokodilens evolutionsöverlevande

1. Inledning
1.3 Avgränsningar
1.4 Syfte och frågeställning
2. Metod och material
3. Avhandling
3.1 Krokodilens bakgrund
3.2 Krokodilens anatomi
3.3 Krokodilens anpassning – andningen är nyckeln
3.4 Evolutionärt beteende
3.5 Krokodilens revir
3.5.1 Lyan
Diskussion
Slutsats
Abstract/ sammanfattning
Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

1. Inledning
1.2 Bakgrund Krokodildjuren, de enda överlevande reptilerna bland arkosaurierna. Krokodildjuren har funnits i över 220 miljoner år och är, tillsammans med fågelrasen, ett av de mest utvecklade djuren inom taxonomin arkosaurier. Ett mönster som upprepas inom specificeringen av arkosaurier är dess egenskap att kunna gå på två ben. Genomsekvenser för saltvattenskrokodiler, amerikanska alligatorer och indiska gavialer representerar tre ännu existerande raser ur krokodildjuren och bär arvsanlag från mer än 100 miljoner år tillbaka. Jag har alltid varit fascinerad över orsakerna bakom den stora utrotningen av dinosaurierna och därefter varför bara ett fåtal djurarter i världen har överlevt. Jag landade i det mest liknande kräldjuret krokodilen.

1.3 Avgränsningar
I denna akademiska uppsats kommer jag att diskutera saltvattenbaserade krokodiler och utelämnar därför både alligatoridae- och gavialisfamiljen som också lever i Crocodilianssläktet. Jag vill också klargöra att det inte finns några självklara bevis på hur dinosaurierna dog ut eller om krokodilerna överlevde över en flaskhalseffekt. Det finns bara teorier som beskriver det mest sannolika scenariot. Denna vetenskapliga artikel kommer att bli en Review av många andra aktuella artiklar tillsammans med en diskussion. Diskussionen ska sammanfatta mina funderingar och svar med fakta från andra artiklar.

1.4 Syfte och frågeställning
Uppsatsen är skriven för att undersöka teorierna kring krokodilens överlevnadsteknik i förhållande till evolution. Varför överlevde krokodilerna överhuvudtaget? Har krokodilen varit perfekt anpassad evolutionsmässigt till sina byten och konkurrenter. Är krokodilen den enda reptil som överlevt både dinosaurieutdöendet för 65 miljoner och perm-trias-utdöendet som tog död på över 96 % av världens då existerande arter?... Köp tillgång för att läsa mer

Krokodilens evolution | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra skrivet! Utförligt och nyanserat!