Kroppens ämnesomsättning | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 3
 • 1276
 • PDF

Kroppens ämnesomsättning | Utredande text

En utförlig utredande text som beskriver människokroppens ämnesomsättning. Eleven redogör bl.a. för katabolism och anabolism och cellandningsprocessen.

Innehåll

- Ämnesomsättningen
- Källförteckning

Utdrag

Ämnesomsättningen i kroppen handlar om hur kroppen och cellerna bryter ner det vi äter för att senare bygga om molekylerna till nya, användbara molekyler. Av dessa bygger antingen kroppen upp nya muskelfibrer eller omsätter allting till energi så att kroppen kan röra sig. Denna process, ämnesomsättningen, kallas även metabolism och berör hela processen från att det är en macka till att vi använder energin till att springa. Man kan även dela in metabolismen i två undergrupper, nämligen katabolism och anabolism. Katabolism kallas processen när kroppen bryter ner molekylerna. Exempelvis när man äter bröd som består till störst del av stärkelse börjar matspjälkningen genom att bryta ner detta redan när man tuggar brödet. I vårt saliv i munnen finns det nämligen enzymer för just stärkelse. Det är dock inte förrän allt kommer ner i tarmarna som kroppen bryter ner allting till beståndsdelar. Druvsocker i brödets fall. Motsatsen till detta är anabolism som istället bygger upp nya stora molekyler. Exempelvis när aminosyror byggs upp till stora proteiner och liknande.
För att utvinna energi till att underhålla kroppens organ samt röra sig behöver människokroppen ta in lagrad energi utifrån i form av kolhydrater, fett och proteiner. Man kan dock inte använda dessa direkt utan cellerna måste först genomgå cellandning. Cellandningen är steget från att monosackariden glukos omvandlas till adenosintrifosfat, eller ATP, med flertalet understeg. Det är först när kroppen har lagrat ATP som det kan frigöras energi för att nyttja energin.
ATP, adenosintrifosfat, är en molekyl som består av en kvävebas, adenin, en monosackarid, ribos, och tre fosfatgrupper. Dessa... Köp tillgång för att läsa mer

Kroppens ämnesomsättning | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-29
  Bra skrivet. Tydligt och enkelt att förstå
 • 2015-02-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra! --------------
 • 2016-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra skrivet! taack