Kroppens anatomi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • A
 • 9
 • 2904
 • PDF

Frågor och svar: Kroppens anatomi | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor (se vänligen "Innehåll") med utgångspunkt i en rad olika anatomiska funktioner, som eleven utförligt redogör för.

Notera att källhänvisning delvis saknas.

Innehåll

- Beskriv vad sjukdomarna grå resp grön starr innebär.
- Beskriv hur nervcellens vilopotential skapas samt hur en aktionspotential
uppstår.
- Någon vill ta din mobiltelefon och hotar dig med kniv. Beskriv vilken del av ditt nervsystem som nu blir aktivt och hur det, tillsammans med
hormonsystemet, påverkar din kropp.
- Förklara hur det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet verkar i vår kropp.
- Hormonproduktionen i kroppen regleras genom feedbackmekanismen. Förklara med ett exempel, t ex menstruationscykeln, hur detta går till och varför det
är så viktigt.
- Vad är cancer och hur uppstår det?
- Källor

Utdrag

"När nervcellens dendriter reagerar på ett stimulus som skrider över tröskelvärdet, som är den minsta styrkan av ett stimulus som kan leda till att en impuls avges, utlöses en jonströmning över cellmembranen leder till att ICV blir mer positivt laddad än ECV. Jonströmningen innebär att de spänningskänsliga portarna och kanalerna, som natrium- respektive kaliumjonerna kan passera genom, öppnas och medför en potentialskillnad över cellmembranet. Potentialskillnaden ligger på omkring +35 mV för nervceller. I detta stadium säger man att neuronet är..."... Köp tillgång för att läsa mer

Kroppens anatomi | Instuderingsfrågor

[17]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra, rätt på alla frågor. Dock är det väldigt långa svar till frågorna därför hade det kanske varit bra med en kort sammanfattning vad det exakta svaret är. 5/5 stjärnor annars, perfekt
 • 2015-06-27
  Väldigt utförliga och bra svar på frågorna. Kan rekommenderas vid plugg eller när du fastnat med liknande frågor.
 • 2019-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mkt bra, rekomenderar starkt
 • 2016-10-10
  Toppen, välskrivet och inspirerande.