Kroppsideal inom ridsporten | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Kroppsideal inom ridsporten | Fördjupningsuppgift

En personlig och utförlig fördjupningsuppgift som handlar om kroppsideal inom ridsporten. Texten utgår från en artikel av Anki Yngve, "Ohälsosamt smalhetsideal - stallet ingen fristad från utseendefixering", och resonerar kring ämnet utifrån den och flera andra källor.

Lärarens kommentar

Bra jobbat!

Utdrag

“Vi är många som har levt i tron om, och känt stolthet över, att stallet är en frizon från utseendehetsen i samhället. Tyvärr visar ny, svensk forskning att så inte är fallet. Snarare tvärtom …” (ohälsosamt smalhetsideal, Anki Yngve, 2014) Artikeln som detta citat gick att läsa i fann jag i en av Sveriges största ryttartidningar för några veckor sedan, och visst håller jag med skribenten. Tankarna om att stallet skulle vara en slags frizon är ett argument där man i första hand menar att avsaknaden av män - då ridsporten i Sverige är starkt kvinnodominerad - skulle innebära att kvinnorna kan vara sig själva och släppa loss på ett annat sätt. Denna uppfattning anser jag ha en något uråldrig klang då det dels är en väldigt heteronormativ föreställning - eftersom alla kvinnor ej attraheras av män - men också den underförstådda meningen att kvinnor ska vara mer sofistikerade och sakliga när män är i närheten. Man har dock insett att det även inom ridsporten finns en negativ kroppsuppfattning och smalhets-hets bland unga som man ej var medveten om tidigare. Jag upplever att många ungdomar inom ridsporten, i högsta grad tjejer och även då jag själv, eftersträvar en väldigt smal kropp. Detta kan bero på att det, i ett klimat som är kraftigt dominerat av ett kön, skapas stora jämförelser och ideal eftersom de du umgås med har ett stort inflytande över ditt sett att betrakta din egen kropp. Umgås med många som är smala och relativt småväxa kan det skapa en bild av att det är så idealet ser ut. En annan anledning till den negativa kroppsuppfattningen kan vara att ryttare sällan fokuserar på att värna om sin egna kroppar utan istället ställer hästens välmående i centrum. En lösning på detta skulle kunna vara att i större omfång betona ryttarens roll som idrottare och erbjuda mer utbildning i exempelvis kost och hälsa.

En anledning till smalhetshetsen bland ungdomar kan bero på rädslan för att bli för stor och tung på sin ponny. Ett ekipage som enligt överdomaren ansers vara opropotioneligt kan nekas starta fler klasser på tävlingen, dessutom är många oroliga för vad allmänheten och omgivningen ska tycka. Detta är inte alls lika utbrett bland ryttare på storhäst vilket kan bero på att majoriteten där är vuxna. Vuxna brukar överlag inte påverkas i lika stor grad av kroppsidealet som unga gör vilket kan bero på att vuxna med hjälp av erfarenheter... Köp tillgång för att läsa mer

Kroppsideal inom ridsporten | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.