Kroppsspråk | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 3
  • C
  • 2
  • 493
  • PDF

Kroppsspråk | Diskuterande text

En diskuterande text om kroppsspråk. Eleven diskuterar förhållandet mellan kroppsspråk och övrig språkutveckling och redogör för hur kroppsspråk tolkas olika i världen beroende på var vi bor.

Innehåll

- Kroppsspråk
- Källor

Utdrag

Kroppsspråk är inte något vi lär oss i skolan även om en stor del av det vi säger visar vi med kroppsspråket. När du pratar tänker du efter vad du säger så ingen ska missförstå dig, men tänker du på din kroppshållning eller ditt anskitsuttryck, det säger lika mycket som dina ord.

I världen pratar vi olika språk beroende på var vi lever. Det som betyder hej här i Sverige kan betyda något helt annat i Afrika. Det beror på att språk utvecklas och ändrats med tiden och då bildas ett nytt språk om det finns isolering. Gäller det samma sak med kroppsspråk? Har olika gester olika betydelse beroende var det befinner dig i världen?

Alla gester vi gör betyder inte samma sak överallt, betydelsen... Köp tillgång för att läsa mer

Kroppsspråk | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-01-23
    jättefin och bra sammanfattning