Kroppsspråk och gesters olika betydelse | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Kroppsspråk och gesters olika betydelse | Utredande text

En utredande text kring kroppsspråk och gester. Fokus ligger bland annat på kroppsspråkets kommunikativa funktion, samt hur betydelsen av kroppsspråk och gester skiljer sig i olika delar av världen. Eleven presenterar här ett antal olika exempel på detta, samt reflekterar över vilka problem detta kan leda till.

Lärarens kommentar

Välskriven.

Innehåll

- Kroppsspråk
- Källor

Utdrag

Kroppsspråk är en viktig del av vår kommunikation med omvärlden. Det säger något om vem vi är, och vad vi har för känslor för det budskap vi vill förmedla. Vårt kroppspråk är till stor del automatiskt och omedvetet. När vi får en glädjande nyhet spricker hela ansiktet upp – vi gapar glatt och spärrar upp ögonen så att ögonbrynen far upp i pannan. Vi kan också använda vårt kroppsspråk medvetet för att skapa en viss effekt en ”sträng” min understryker en tillrättavisning av ett barn och en putande mun eller sexig blick kan användas för att visa intresse för någon. Kroppspråket är jätteviktigt tycker jag och att veta vad olika gester betyder runt om världen är viktigt för oss, annars är det lätt att vi blir misstolkade när man reser runt i världen eftersom det kan betyda olika saker. Alla borde få börja läsa om kroppsspråk runt om världen i skolan tycker jag för att det kan vara väldigt viktigt att ha med sig när man blir äldre. Kroppsspråket har olika tolkningar och olika betydelse i historien. Barns första språk är att kommunicera genom kroppsspråk... Köp tillgång för att läsa mer

Kroppsspråk och gesters olika betydelse | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-04-11
    Väldigt bra uppsats. konstigt att han bara fått B och inte av A. läraren måste ha varit lite för sträng.
  • 2015-10-08
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    svenska (2) hahahah fake att du fick ett B de e ett skämt.