Kroppsspråket i Sverige och Syrien | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 5
  • 1575
  • PDF

Kroppsspråket i Sverige och Syrien | Jämförelse

En jämförelse mellan kroppsspråket i Syrien och Sverige. Eleven tar upp olika typer av kroppsspråk och skriver om likheter och skillnader i de båda länderna.

Innehåll

Gester
Mimik
Kroppshållning-
Kroppslig närhet- hur nära andra människor man sitter och står
Kroppskontakt- vem vi berör när, var, och hur
Likheter
Skillnader
När kroppsspråket inte syns

Utdrag

Oftast brukar man använda kroppen för att förstärka eller förtydliga det vi säger, som kallas för kroppsspråk. Kroppsspråket är känd som det tysta men extremt avslöjande språket som vi använder i vardagen. Detta ger tex en uppfattning om hur vi mår till de som är omkring oss.
Kommunikation sker överallt och hela tiden. Vilket har en stor roll i vårt liv. Till kroppsspråk hör all kommunikation som är icke-verbal, dvs utan ljud eller läten. Tex vi använder händerna eller ansiktsuttryck när vi pratar med andra.
Forskarna hävdar att över 80% av vår kommunikation ger genom icke-verbal kommunikation.
Den icke-verbala kommunikationen sker på två sätt som är medvetet och omedvetet. Medvetna rörelser är de medvetna rörelser helt enkelt som tex, när vi pekar på nån eller nickar när någon pratar med dig och du tycker att du håller med hen. Den omedvetna är mkt svårare eftersom man måste kunna kontrollera sitt kroppsspråk så som skådespel eller dans. Detta är de rörelser som man är omedvetna... Köp tillgång för att läsa mer

Kroppsspråket i Sverige och Syrien | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.