Kryoskopi - Fryspunktsnedsättning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 1
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 721
  • PDF

Kryoskopi - Fryspunktsnedsättning | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att genom mätning av fryspunktsnedsättning bestämma ureas molmassa, samt van't Hoffs faktor för CaCl2 (kryoskopi).

Innehåll

Kryoskopi - Fryspunktsnedsättning

- Inledning
- Introduktion
- Syfte
- Hypotes
- Materiel/metod
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Källor

Utdrag

Materiel/metod

a ) En köldblandning förbereddes med krossad is samt koksalt och i detta sänktes ett rör ned innehållandes etanol. I röret placerades därefter ett innrerör med 20,0 ml vatten, en ståltråd och en termometer. Med kontinuerlig omrörning avlästes temperaturen mellan jämna tidsintervaller.

b) Försök "a" upprepades fast med tillsats av 1,62g karbamid till vattnet i det innreröret.

c, försök "a" upprepades men 1,9g kalciumklorid tillsattes till det inre röret... Köp tillgång för att läsa mer

Kryoskopi - Fryspunktsnedsättning | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-01
    bra inspiration, något kort