Kubakrisen | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 22
 • 7537
 • PDF

Kubakrisen | Rapport

En ingående rapport om Kubakrisen. Eleven redogör för krisens förlopp, och diskuterar dess orsaker och olika aktörer. Krisen analyseras utifrån både ett politiskt, samhälls- och ett ekonomiskt perspektiv.

Lärarens kommentar

Uppsatsen var bra. Men saknade mer djup i slutsatserna.

Innehåll

Kuba krisen

1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Metod
1.4.1 Metodproblem
1.5 Material
2 Konfliktens förlopp
3 Konfliktens aktörer, deras mål och medel
3.1 USA
3.2 Sovjetunionen
3.3 Kuba
4 Orsaker till Kuba Krisen
4.1 Politiska orsaker
4.1.2 Systemnivå
4.1.3 Mellanstatlig nivå
4.2 (Socio-)ekonomiska orsaker
4.2.1 Samhällsnivå
4.2.2 Gruppnivå
4.3 Politiska orsaker
4.3.1 Samhällsnivå
4.3.2 Systemnivå
4.3.3 Individnivå
5.2 Politiska konsekvenser
5.2.1 Systemnivå
5.2.2 Mellanstatlig nivå
5.2.3 Individnivå
5.3 Politiska Konsekvenser
5.3.1 Systemnivå
5.3.2 Mellanstatlig nivå
5.4 (Socio-) ekonomiska konsekvenser
5.4.1 Samhällsnivå
6 Vidtagna åtgärder i Kuba krisen
6.1 Internationell nivå & Systemnivå
6.2 Nationell nivå & samhällsnivå
7. Slutsatser
Bilagor

Utdrag

1.1 Bakgrund
I oktober 1962 utspelade sig en av de farligaste kriserna i mänsklighetens historia. USA och Sovjetunionen, världens två super makter stod på randen till krig mot varandra med kärnvapen och resten av välden fick hålla andan.

1.2 Syfte
Syftet med denna undersökning är att göra en analys av konflikten som kom att kallas för Kuba krisen, som betecknar de dagar (16-28) i oktober 1962. Syften över analysen är att undersöka förloppet av konflikten, samt deras aktörer, mål och medel, även orsaker till konflikten och konsekvenser av konflikten, också åtgärden som vidtogs och mina egna slutsatser.

1.3 Frågeställningar
För att kunna göra en analys av konflikten kommer jag behöva svara på ett antal frågor;
Förloppet
- Vad hände?
- Under vilka dagar utspelade sig konflikten?
- Vilka var aktörerna?
- Vilken var deras mål?
- Vilka var deras medel?
Orsaker
- Vilka var de direkta utlösande?
- Vilka var de bakom liggande orsakerna?
- Vilka var de politiska orsakerna?
- Vilka var de socioekonomiska orsakerna?Konsekvenser
- Vilka konsekvenser fick konflikten?
- Vilka konsekvenser har konflikten fått?
- Vilka politiska konsekvenser har den fått?
- Vilka socioekonomiska konsekvenser har den fått?Åtgärden
- Hur hanterades konflikten?
- Var det en fredlig lösning?
Slutsatser
- Vad hade kunnat göras?
- Varför gjorde inte detta?... Köp tillgång för att läsa mer

Kubakrisen | Rapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tack!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2016-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant läsning om händelse
 • 2019-01-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Saknar analysschemat av kausalanalysen.
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!