Kuhn och Popper | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • C
  • 2
  • 474
  • PDF

Kuhn och Popper | Jämförelse

En jämförelse av de båda vetenskapsmännen Karl Popper och Thomas Kuhn där eleven redogör för och jämför deras synsätt på vetenskap.

Lärarens kommentar

Bra redovisat om de båda teorierna, du redogör klart och tydligt om de två vetenskapsmännen.

Utdrag

Både Karl Popper och Thomas Kuhn har en poäng med det säger om vetenskap och hur man bör studera den. Den största skillnaden mellan de båda är deras syn på vetenskapens utveckling. Popper och Kuhn diskuterar om helt olika saker, Popper bygger på vetenskapen och Kuhn visar hur den utvecklas. Jag tänkte att jag börjar skriva lite om vad som kännetecknar dessa två Vetenskapsmän.

Det som kännetecknar Karl Poppers syn på vetenskap är just att han säger att alla hypoteser och teorier ska kunna om det är möjligt, falsifieras. Popper var en man som ansåg att en hypotes aldrig helt går att verifiera, och med dessa två ståndpunkter gjorde han också en tydlig uppdelning på vad han ansåg vara vetenskap och vad som enligt honom borde betecknas som en icke-vetenskap. Karl Popper... Köp tillgång för att läsa mer

Kuhn och Popper | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.