Vad är kultur? | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kultur- och idéhistoria
  • C
  • 2
  • 695
  • PDF

Vad är kultur? | Inlämningsuppgift

En enkel inlämningsuppgift i form av en reflektion kring frågan Vad är kultur? Eleven förklarar vad kultur är, vad skillnaden är mellan individualistisk och grupporienterad kultur samt hur kultur, generaliseringar och fördomar hänger ihop.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Ena linjen är det som syns och hörs, människor accepterar det med självklarhet den typen av kulturen och vill gärna skryta om det i form av musik eller dans. Dock kan den andra huvudlinjen ha stor påverkning av oss själva och det är den osynliga kulturen. Det är där vi har våra värderingar ifrån och vår identitet påverkas av. Vår syn på oss själva i förhållande till omvärlden är själva kärnan i personbegreppet som i sin tur bestäms till stor del av hur vi uppfattar oss själva. Det som påverkar ens identitet är... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är kultur? | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.