Johan Fornäs | Kultur | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Kultur- och idéhistoria
  • G
  • 2
  • 475
  • PDF

Inlämningsuppgift: Johan Fornäs | Kultur | Sammanfattning

Sammanfattningen beskriver kort vad kultur är, med utgångspunkt i Johan Fornäs bok "Kultur" ( Liber AB, 2012). Eleven använder sig av de fyra olika grundperspektiv som Fornäs behandlar i sin bok (se vänligen "Innehåll" för modellerna) och nämner kort vad de olika begreppen innebär.

Innehåll

Kultur

- Det ontologiska kulturbegreppet
- Det antropologiska kulturbegreppet
- Det estetiska kulturbegreppet
- Det hermeneutiska kulturbegreppet
- Referenser

Utdrag

"Fornäs fastställer order kultur som används på en kooperation av texter, subjekt och kontexter som skapar betydelser, identiteter och sociala världar."... Köp tillgång för att läsa mer

Johan Fornäs | Kultur | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.