Kultur av Jonas Fornäs | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Samhällskunskap A
  • G
  • 2
  • 226
  • PDF

Kultur av Jonas Fornäs | Referat

Ett kortare referat av Jonas Fornäs bok "Kultur". Eleven redogör kort för bokens fokus på den historiska utvecklingen av kultur, de fyra kulturbegreppen samt kulturtriangeln.

Utdrag

"Boken ”Kultur” av Johan Fornäs handlar bland annat om hur kultur utvecklades historiskt, och han förklarar hur de fyra kulturbegreppen (ontologiska, antropologiska, estetiska och hermeneutiska) växte fram och vilka betydelser de har.

Förklaringarna på de fyra definitionerna är att det ontologiska begreppet har mycket med existens att göra. Exempelvis är det skillnad mellan det som existerar utan mänsklig skäl(natur) och det som vi människor själv framkallar (kultur)."... Köp tillgång för att läsa mer

Kultur av Jonas Fornäs | Referat

[0]
Inga användarrecensioner än.