Kultur och konst | Populärkultur och finkultur | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Konstarterna och samhället
  • D
  • 3
  • 670
  • PDF

Kultur och konst | Populärkultur och finkultur | Utredande text

En utredande text om kultur och konst samt populärkultur och finkultur. Eleven redogör inledningsvis för vad konst och kultur kan anses innebära, och lyfter fram Anna Odells konstverk "Okänd kvinna" för att diskutera begreppen. Vidare så förklaras vad som kännetecknar finkultur respektive populärkultur.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Definiera begreppen kultur och konst. Ge sedan exempel på kulturella/ konstnärliga uttryck och företeelser som vi sett på och diskuterat. Beskriv vilka frågor som lyfts upp i de konstnärliga verken. Redogör för beröringspunkter, t ex teman, ämnen, arbetssätt.
2. Definiera begreppen finkultur och populärkultur. Vad gör att något räknas som fin- eller populärkultur och hur värderas olika kulturuttryck utifrån detta (utgå från de exempel vi sett och diskuterat). Hur kan synen på populärkulturella uttryck förändras och vad är det som kan påverka i så fall.

Utdrag

Konst ska vara någonting en människa kan känslomässigt koppla sig till och sätta igång nya tankebanor, det ska vara något för själen, att när människor väl dansar, väl målar, skriver, sjunger, när en spiller ut ens tankar totalt. Det ska vara konst för en själv. Terapi för de som inte vill prata, konst för de som tittar på... Köp tillgång för att läsa mer

Kultur och konst | Populärkultur och finkultur | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.