Kultur och religion: Kulturella glasögon, riter, helighet och globalisering | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 3
  • 1155
  • PDF

Kultur och religion: Kulturella glasögon, riter, helighet och globalisering | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som redogör för olika begrepp kopplade till kultur och religion, hämtade från läroboken "En mosaik". Begreppen som redogörs för är kulturella glasögon, riter, helighet och globalisering. Eleven avslutar presentationen av respektive begrepp med en reflektion kring ämnet utifrån ett personligt perspektiv.

Innehåll

Moment 1 – Kultur och religion

- Kulturella glasögon
- Helighet
- Riter
- Globalisering

Utdrag

Riter: Kommer från latin Ritus= bruk. Alla kulturer har riter. Innehåller handlingar, ord eller symbolisk innebörd. Inom religioner kan det vara en gemenskap sammanbehörighet och hopp. Från början var det att fastställa regler. Exempelvis hur man ska göra en viss handling eller hur länge. Med hjälp av riter kan man uppleva, bekräfta och känna sin religion. Riter kan genomföras gemensamt som... Köp tillgång för att läsa mer

Kultur och religion: Kulturella glasögon, riter, helighet och globalisering | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.