Kultur | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 2b - Kultur
  • A
  • 2
  • 985
  • PDF

Kultur | Utredande text

En utredande text om vad begreppet kultur innebär, och hur kultur kommer till uttryck i samhällen runt om i världen. Även kulturens påverkan på identiteten lyfts fram.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

En väldigt bra genomgång på kultur och dess begrepp! Bra med filosofernas åsikter!

Elevens kommentar

Att lägga till underrubriker skulle ge hela texten ett bättre flöde.

Utdrag

”Kultur är ett levnadssätt och en världsbild som människor i bestämda grupper har gemensamt, och som skiljer dom från andra grupper”, så formulerade sig forskaren Leonor Camaue i Paketerad politik (2007). Kultur som betyder odling, är universellt oavsett om man lägger märke till det eller ej. Det finns kultur som uttrycks såsom musik, dans litteratur, traditioner och byggnader. Saker som man ser och kan röra på. Och åt andra sidan har man kultur som ger ett intryck, alltså normer, värderingar, sanningar och fostran.

En värdering är ett kulturellt accepterad koncept angående rätt eller fel, vad som är önskvärt eller inte. I Sverige har vi en väldigt stark individorigenterad kultur där man tycker att det är rätt att människan får ta sina egna val och sen står för sina egna misstag. Däremot i ex. Pakistan där det är en stark grupporigenterad kultur tar man som grupp val och som grupp tar man även äran men också skammen. Alltså är värderingar kulturens... Köp tillgång för att läsa mer

Kultur | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.