"Kung" Kristina - mystisk och modig | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

"Kung" Kristina - mystisk och modig | Referat

Ett referat av texten "'Kung' Kristina - mystisk och modig" skriven av Monika Åström, och publicerad i "Språkporten 1 2 3". I texten beskrivs drottning Kristinas uppväxt och konvertering till katolicismen.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk, och att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Lärarens kommentar

Bra sammanfattning och språk.

Utdrag

"I artikeln ”Kung” Kristina – mystisk och modig” i läroboken Språkporten berättar Monika Åström om drottningen Kristina. Man har sagt väldigt skiftande saker om vem hon var. Människor beskriver henne som behärskad och klok men varvid som grym och lättsinnig. Myterna har börjat växa upp runt om henne precis från hennes barnsben. Hennes äldre syskon dog och alla väntade på en pojke. Även om barnet visade sig vara en flicka har hennes far bestämt att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

"Kung" Kristina - mystisk och modig | Referat

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-10-11
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    riktigt bra enligt mig och mina vänner
  • 2021-10-13
    Skriven av Elev på Årskurs 8