Kungligt envälde under 1700-talet | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • B
  • 3
  • 1158
  • PDF

Kungligt envälde under 1700-talet | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Historia, där eleven undersöker hur och varför det kungliga enväldet utvecklades under 1700-talet (den tidigmoderna tiden under medeltiden). Fokus ligger bland annat på absolutism, reformationen, maktfördelning i feodalsamhället och synen på kungamakten.

Lärarens kommentar

Stora delar av texten är väldigt bra, medan vissa delar kunde utvecklas mer.

Elevens kommentar

Utvecklat och fördjupa vissa delar mer.

Innehåll

DET KUNGLIGA ENVÄLDETS UTVECKLING UNDER TIDIGMODERN TID
- Frågeställning
- Orsaker, analys och diskussion
- Slutsats
- Källor och källkritik

Utdrag

"Orsaker, analys och diskussion:
Under 1500-1600-talet fick kungen, drottningen, eller någon annan furste all makt i ett land när det gällde lagar, skatter och krig etc. Detta sätt att styra ett land kallas för absolutism. En viktig orsak till utvecklingen av absolutismen grundar sig i reformationen då Martin Luther tillsammans med hans lära anslöt sig till furstarna. I samband med reformationen så fick kyrkan mindre makt medan makten centraliserades till en kung eller annan furste. Reformationen är enligt min åsikt en av de större orsaker till det kungliga enväldets stora framgångar. I och med att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Kungligt envälde under 1700-talet | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.