Kunskap och åsikt om GMO | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • C
  • 8
  • 1493
  • PDF

Kunskap och åsikt om GMO | Undersökning

En undersökning om vad vuxna och ungdomar vet om genmodifierade livsmedel. Eleven undersöker också vad de har för åsikter om det.

Innehåll

Metod
Resultat
Diskussion
Referenser
Källkritik

Utdrag

Genmodifiering är ett sätt att förändra organismers arvsmassa så att man får de egenskaperna som man önskar på ett onaturligt sätt. (Josefsson 2015) Detta görs genom att man klipper ut egenskapen från kromosomen på den organism som har den egenskapen man vill åt. Genen tillsammans bildar en DNA-ring eller plasmid som det heter som sedan ligger till grund för den organisms genuppsättning som komma skall. (Bioresurs, u.å.) Exempel på genmodifikation kan vara att man kan få växter resistenta mot bekämpningsmedel eller mer tåliga mot kyla.
Att modifiera gener i organismer är en typ av genteknik. Nationalencyklopedin säger att redan på 1970- och 1980-talet hade man tekniska framgångar inom genteknik som ligger till grund för dagens gentekniska undersökningar. (Nationalencyklopedin, 2005)
Genmodifiering sker i bland annat livsmedel för att få en ökad produktion eller att förbättra förutsättningarna för grödor eller växter. Vinstinriktade odlingar av genmodifierade grödor finns främst i de västra delarna av jordklotet, men det sker även i sydvästra delarna av EU så som Spanien, Frankrike och Tyskland. Däremot sker försöksodlingar i delar av Norden och övriga EU. (Jordbruksverket, u.å.) Grödor som oftast är genmodifierade är soja, majs, raps och sockerbeta. (Livsmedelsverket 2016)
Syftet med min undersökning är att se hur olika målgruppers kunskap om GMO är. Samt att se hur det skiljer sig mellan vuxna (de som oftast är i livsmedelsbutiker och har årliga erfarenheter) och ungdomars (som står inför sin vuxenroll med tanke på inhandling av mat) tankesättet av valet kring köp av genmodifierade... Köp tillgång för att läsa mer

Kunskap och åsikt om GMO | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.