Vad är kunskap? | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi B
 • A
 • 4
 • 1896
 • PDF

Vad är kunskap? | Utredande text

En utredande text i Filosofi B, där eleven undersöker begreppet kunskap ("vad är kunskap?"). Förutom att reflektera kring vad kunskap faktiskt är så beskriver eleven även teorier kring hur vi får kunskap (rationalism, empirism, deduktionsteorin, korrespondensteorin och pragmatisk teori) samt diskuterar huruvida man kan lita på all kunskap som man får.

Innehåll

KUNSKAP
- Vad är kunskap?
- Hur får vi kunskap?
- Kan man lita på all kunskap som vi tillförs?
- Källor

Utdrag

"Empirister menar på att kunskapen får man genom erfarenheter såsom sinnesintryck, också kallat impressioner. Vi skapar därmed förståelse och kunskap genom våra sinnen och erfarenheter. Empirism kan därför ses som rationalismens motsats. En empiristisk tanke är induktion, där man genom upprepade iakttagelser kan ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är kunskap? | Utredande text

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra uppsats, till stor hjälp.
 • 2015-08-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra med bra information
 • 2017-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt intressant arbete
 • 2016-12-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra text, tack!