Kunskapsvägar och etiska modeller | Essäfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Filosofi 1
  • A
  • 10
  • 5451
  • PDF

Frågor och svar: Kunskapsvägar och etiska modeller | Essäfrågor

Essäfrågor inom filosofi som handlar om kunskapsvägar och etiska modeller. Här diskuteras empirismen och primära respektive sekundära egenskaper, samt de olika etiska modellerna appliceras på ett specifikt fall.

Lärarens kommentar

Synnerligen välskrivet uppdrag.

Innehåll

1. Vilken är empirismens främsta kunskapsväg? Hur motiveras detta av t.ex. Locke? Vilka problem kan man stöta på om man enbart har detta som kunskapsväg? Locke talar om primära resp. sekundära egenskaper. Vad är det? Varför gör han denna indelning? Ge exempel på primära resp. sekundära egenskaper i denna mening! (E-nivå)

- Hur kan man avgöra vad som är primära resp. sekundära egenskaper? Kan primära egenskaper direkt utgöra grunden för egenskaper inom det estetiska området – skönhetsvärden? Varför? Varför inte? Tänk på det matematiska förhållande som kallas gyllene snittet! (D-E-nivå)

- Berkeley menar att det bara finns ett slags egenskaper. Vilka? Hur förklarar han att något finns kvar även om faktiskt glömt bort det bort det? Om du t.ex. har glömt bort vad du lade på vinden och hittar det fem år senare – hur kan det finnas kvar om du inte haft det i ditt medvetande hela tiden, enligt Berkeley? Vad kan vara problematiskt med en sådan förklaring idag? Går denna teori att bekräfta? Varför? Varför inte? (B-A-nivå)

2. Essäfråga om olika etiska modeller.

Utdrag

Teorin låter ju ganska vattentät och självklar om man bara granskar den översiktligt, men den har även sina brister. Ett problem som kan uppstå är när våra sinnen lurar oss. Exempel på detta är synvillor, så som Schröders staircase, där vi inte längre kan lita på vår syn. Liknande förvillelser går att hitta med andra sinnen också, men blir enligt mig tydligast när man talar om synen. Ett annat problem är ur vilket perspektiv vi ska bedöma olika föremål. Ska vi bedöma den vita blomman som en vit blomma, bara för att... Köp tillgång för att läsa mer

Kunskapsvägar och etiska modeller | Essäfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.